งานออกแบบปรับปรุงโฉมห้องทำงาน SCG Contact Center ตอนที่ 3งานออกแบบปรับปรุงสำนักงาน SCG Contact Center กับที่มาของแนวคิด การออกแบบและจัดสรรพื้นที่ …