Cyfarfod Llawn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 27.06.18Y Cyfarfod Llawn yw cyfarfod o’r Cynulliad cyfan, a gynhelir yn Siambr drafod y Senedd. Y Llywydd sy’n cadeirio’r Cyfarfod Llawn a dyma’r prif fforwm i Aelodau’r Cynulliad gyflawni eu rôl fel cynrychiolwyr sydd wedi’u hethol yn ddemocrataidd.
Cynhelir y Cyfarfod Llawn ddwywaith year wythnos ar ddydd Mawrth a dydd Mercher a/c mae’n agored i’r cyhoedd neu ar gael i wylio yn fyw, neu ar alw yma ar YouTube neu ar wefan Senedd television.