GMAT 2020 – GMAT OFFLINE / GMAT ONLINE – CHINH PHỤC GMAT TRONG 3 THÁNGVideo chia sẻ cực kì chi tiết về bài thi GMAT 2020 được chia làm 5 phần chính:
1) GMAT OFFLINE – 2:17
2) Giải nhanh các dạng câu hỏi trong phần Quant, Verbal và IR – 42:22
PS & DS Strategy – 2 dạng đề Quant cơ bản: 47:06 — Link: https://www.youtube.com/watch?v=hFJvlmcKlbU
3) GMAT ONLINE trong dịch Covid19 – 1:17:55
4) Tài liệu GMAT – 1:23:53
5) Study plan cho người bận rộn + có kế hoạch tự học tại nhà – 1:27:15

Hope it helps!
______________________________________________________________________
Facebook: https://www.facebook.com/GMATFOXVN
Gmail: gmat.fox@gmail.com