Sunray-Inhuman main contractor from Singapore. Subcontractors come to its office for asking paymentHot news: Sunray Vietnam Company is insolvent, is closing office to run away from Vietnam. Push hundreds of workers, laborers into the misery. Subcontracts is asking help from Singapore embassy in ho chi minh, City Police to find out the Sunray legal representative Mr. Tan Kok Keng (Singaporian).
Tin cực nóng: Công ty Sunray Việt Nam đang phá sản, chuẩn đóng cửa văn phòng để chạy trốn khỏi Việt Nam. Đẩy hàng trăm công nhân, người lao động vào khốn khổ. Các nhà thầu phụ đang yêu cầu sự giúp đỡ từ đại sứ quán Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh, Cảnh sát thành phố để tìm ra nơi lẩn trốn của đại diện pháp lý của Sunray là ông Tan Kok Keng (Quốc tịch Singapore).