TOPIK KONVERSASYON: SEKTER OFFSHORE FAS A COVID19- INA LAPORTE-18.05.2020