LABOR LEGISLATION: GAMITIN ANG LEAVE!Paano kung ayaw kang payagan ng company mo mag-leave? Paano kung ubos na ang leave mo? Alamin ang karapatan mo bilang empleyado at company pagdating sa leave.

Please like our Facebook web page as well as sign up for our YouTube network. Maaari po kayong magiwan ng mga katanungan sa remark box or exclusive message.

FACEBOOK: https://bit.ly/2YF0Uct
YOUTUBE: https://bit.ly/3067hC4