Tulis Seperenggan dalam Kajian Literatur (Perenggan Pilihan)